Błażej Plewik
tel: 513 793 793
Autoryzowany agent ubezpieczeniowy HDI Asekuracja TU
Błażej Plewik
tel: 513 793 793
Autoryzowany agent ubezpieczeniowy HDI Asekuracja TU
AC - Ubezpieczenie autocasco w HDI to elastyczna oferta, umożliwiająca dopasowanie zakresu ubezpieczenia i jego ceny do potrzeb i zasobności Twojego portfela. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie rozbicia pojazdu, próbie włamania, dewastacji czy kradzieży.


HDI Twój Dom to proste i praktyczne ubezpieczenie. W wersji podstawowej polisa obejmuje 18 ryzyk, ale ich listę można wydłużyć. Assistance zagwarantuje pomoc w po szkodzie. Dla oszczędnych mamy propozycję umowy na 3 lata z 50% upustem w ostatnim roku ochrony.


Pakiet ubezpieczeń HDI Firma Plus to kompleksowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie oferuje duży wybór wariantów - można np. ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.


Ubezpieczenia na życie
* Ubezpieczenie ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych.
* Ubezpieczenie życia i zdrowia dedykowane całej rodzinie.
* Posag - zapewnij dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości.
* Połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków.


Ubezpiecz się na wakacje

Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni Ci komfort
beztroskiego podróżowania. Polisa jest ważna podczas
podróży zagranicznych na całym świecie.


AC - Ubezpieczenie autocasco w HDI to elastyczna oferta, umożliwiająca dopasowanie zakresu ubezpieczenia i jego ceny do potrzeb i zasobności Twojego portfela. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie rozbicia pojazdu, próbie włamania, dewastacji czy kradzieży.  


HDI Twój Dom to proste i praktyczne ubezpieczenie. W wersji podstawowej polisa obejmuje 18 ryzyk, ale ich listę można wydłużyć. Assistance zagwarantuje pomoc w po szkodzie. Dla oszczędnych mamy propozycję umowy na 3 lata z 50% upustem w ostatnim roku ochrony.


Pakiet ubezpieczeń HDI Firma Plus to kompleksowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie oferuje duży wybór wariantów - można np. ubezpieczyć od ognia i innych żywiołów budynek wraz z mieniem albo tylko sam budynek.


Ubezpieczenia na życie
* Ubezpieczenie ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych.   
* Ubezpieczenie życia i zdrowia dedykowane całej rodzinie.
* Posag  - zapewnij dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości.
 * Połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków.   


Ubezpiecz się na wakacje

Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni Ci komfort
beztroskiego podróżowania. Polisa jest ważna podczas
podróży zagranicznych na całym świecie.


Produkty

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S. A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa (Warta). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu kalkulacji składki i przedstawienia oferty do czasu nawiązania z Panią/Panem kontaktu i przez czas prowadzenia negocjacji, a po tym czasie wyłącznie wtedy, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.

All rights reserved ©

Masz pytania?

513 793 793